Heeft u vragen? Bel +31(0)165 51 88 45 of mail info@diabetesenwerk.nl

Zorgprofessional

Heeft u als bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist een patiënt met (pre)diabetes onder behandeling die niet goed functioneert op het werk of moeilijk werk kan vinden? Verwijs uw patiënt door naar Diabetes & Werk voor kwalitatief hoogstaande aanvullende begeleiding op het gebied van diabetespreventie,-behandeling en de koppeling in en naar werk. Onze begeleiding maakt uw patiënt fysiek en mentaal vitaler. Een verbeterde werksituatie en leefstijl biedt uw patiënt structuur en zekerheid in het leven.

duurzaam resultaat

De begeleiding door Diabetes & Werk maakt uw patiënt vitaler, fysiek en mentaal. We gaan uit van kansen en denken in mogelijkheden. De individuele begeleiding van de vitaliteitscoach en werkadviseur, en wanneer nodig diabetesverpleegkundige en internist, resulteert in een verhoogde kwaliteit van leven en een bevordering van de participatie. Absenteïsme en presenteïsme worden gereduceerd.

begeleiding op maat

Bij start van de begeleiding worden met de patiënt doelen gesteld om de begeleidingsroute te bepalen. Er wordt vastgesteld wie welke rol gedurende het traject zal hebben. De vitaliteitscoach is tijdens de gehele begeleiding aanspreekpunt in de duale aanpak. Er wordt gefocust op het ondersteunen in of vinden van werk èn het voorkomen of behandelen van complicaties. Na het verbeteren van de werksituatie of het vinden van passend werk kan de patiënt worden ondersteund in het verder ontwikkelen en behouden van zelfmanagement.

Diabetes & Werk en de kracht van samenwerken

Naast uw behandeling ondersteunt Diabetes & Werk uw patiënt. In het verbeteren van de kwaliteit van leven en het functioneren in de werksituatie.

terug naar vorige pagina meer dienstcategorieën

Gespecialiseerde, hoogwaardige diabeteszorg en coaching op het gebied van werk.

Wat levert het op?

  • Afname kans op diabetesgerelateerde arbeidsongeschiktheid 
  • Hogere therapietrouw diabetespatiënten zorgt voor afname medische kosten
  • De helft van de diabeten die arbeidsongeschikt raken waren dit niet geweest, als er geen diabetes complicaties waren opgetreden
  • Verbetering in de kwaliteit van leven

f Facebook t Twitter g Google+